Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 593364

SWT logistics s.r.o.

 • Konanie č. 593364
 • Vydaný 14.12.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 244 z roku 2016 21.12.2016
 • Úpadca SWT logistics s.r.o.
  IČO: 47035161
  M. R. Štefánika 70
  96212   Detva
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa SWT logistics s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva, IČO: 47 035 161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 23781/S, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto

Rozhodnutie

Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi SWT logistics s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva, IČO: 47 035 161.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 4R/12/2016
 • ICS 6116222578
 • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová.
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Mgr. Zsolt Alakša