Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 955161

KINGS CONSULTING s.r.o.

 • Konanie č. 955161
 • Vydaný 25.4.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 84 z roku 2018 2.5.2018
 • Úpadca KINGS CONSULTING s.r.o.
  IČO: 45366187
Druh
Oznam
Oznam

Sp. zn. 31K/31/2017

OZNAM

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : KINGS CONSULTING s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Družstevná 58, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 45 366 187, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : KINGS CONSULTING s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Družstevná 58, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 45 366 187 uznesením č. k. 31K/31/2017-67 zo dňa 20.02.2018 zastavil konkurz na majetok úpadcu : KINGS CONSULTING s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Družstevná 58, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 45 366 187 pre nedostatok majetku.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.03.2018.

V Nitre dňa 25.04.2018

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 31K/31/2017
 • ICS 4117231171
 • Vydal JUDr. Dana Bartová
 • Vydal FN sudca