Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 961992

PRIVATSTAV, a.s.

 • Konanie č. 961992
 • Vydaný 15.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 21.10.2019
 • Úpadca PRIVATSTAV, a.s.
  IČO: 35742143
  Sad SNP 10
  01001   Žilina
 • Navrhovatelia PRIVATSTAV, a.s.
  IČO: 35742143
  Sad SNP 10
  01001   Žilina
 • Tatiana Šumichrastová, JUDr.
  Robotnícka 14
  03601   Martin
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: PRIVATSTAV, a.s., so sídlom Sad SNP 10, 010 01 Žilina, IČO: 35 742 143 uznesením 3K/6/2006-363 zo dňa 16.9. 2019 zrušil konkurz pre nedostatok majetku úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 8.10. 2019.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/6/2006
 • ICS 5106211072
 • Vydal JUDr. Zuzana Mrenová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník