Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 2091315

- ForDom s.r.o.

 • Konanie č. 2091315
 • Vydaný 19.05.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 98 z roku 2020 25.5.2020
 • Úpadca - ForDom s.r.o.
  IČO: 36648001
Druh
Oznam
Oznam

OZNAM

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4R 1/2018 - 219 zo dňa 15. 04. 2020 potvrdil prevod pohľadávok vo výške 8 025,44 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. číslom 76-81, 205-207, 208-209 z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v konkurznom konaní úpadcu - ForDom s.r.o., so sídlom Pstruša 824, 962 12 Detva, IČO: 36 648 001. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 05. 2020.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 4R/1/2018
 • ICS 6118345453
 • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová
 • Vydal FN sudca