Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 827316

Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii

Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, Sladovnícka 13, Trnava, uznesením č. k. 25K/2/2007 - 2285 zo dňa 29.07.2020 potvrdil prevod pohľadávok na nového veriteľa: NOBAPAN, spol. s r.o., so sídlom Hany Meličkovej 27, 841 05 Bratislava, IČO: 36 372 081, namiesto pôvodného veriteľa: KK Development, spol. s r.o., so sídlom Komárňanská 71, 821 09 Bratislava, IČO: 31 343 104 v rozsahu pohľadávok vo výške 60.348,06 Eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.08.2020.

  • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
  • Spisová značka 25K/2/2007
  • ICS 2107219194
  • Vydal Mgr. Petra Janeková
  • Vydal FN vyšší súdny úradník