Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1026437

PEMI TRADE, s.r.o.

 • Konanie č. 1026437
 • Vydaný 7.1.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 7 z roku 2021 13.1.2021
 • Úpadca PEMI TRADE, s.r.o.
  IČO: 36206261
  Masarykova 2719/16
  08001   Prešov
Druh
Oznam
Oznam

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Okresný súd Prešov navrhovateľa - veriteľa: EV Profi, s.r.o., so sídlom 044 16 Blažice 13, IČO: 46 800 808, právne zast.: JUDr. IVANA VACULČIAKOVÁ s. r. o., so sídlom Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, IČO: 52 697 339 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PEMI TRADE, s.r.o., so sídlom Masarykova 16, 080 01 Prešov, IČO: 36 206 261,

Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 11.01.2021 o 10.00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.: 18 je z r u š e n é z dôvodu:

obmedzenej slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania.

(Uznesenie vlády SR č. 808 vyhláseného v Zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z.z.)

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/15/2020
 • ICS 8120211943
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca