Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1046721

DIAMON, s.r.o.

 • Konanie č. 1046721
 • Vydaný 4.5.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 88 z roku 2021 10.5.2021
 • Úpadca DIAMON, s.r.o.
  IČO: 36478628
  Scherffelova 53/3017
  05801   Poprad
Druh
Oznam
Oznam

O z n a m

Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: DIAMON, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Scherffelova 53/3017, Poprad 058 01, IČO: 36 478 628, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, uznesením č. k. 2R/1/2020-428 zo dňa 26.04.2021, p o t v r d i l reštrukturalizačný plán dlžníka: DIAMON, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Scherffelova 53/3017, Poprad 058 01, IČO: 36 478 628 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 12.04.2021, ktorý je prílohou tohto uznesenia, a u k o n č i l reštrukturalizáciu dlžníka: DIAMON, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Scherffelova 53/3017, Poprad 058 01, IČO: 36 478 628.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.05.2021.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2R/1/2020
 • ICS 8120208215
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca