Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1087694

Seller Production, s. r. o.

 • Konanie č. 1087694
 • Vydaný 6.6.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 112 z roku 2022 10.6.2022
 • Úpadca Seller Production, s. r. o.
  IČO: 45348219
  Hlinkova 20
  04001   Košice
Správcovia
 • Daniela Tarhajová, JUDr.
  IČO: 35542420
  Viedenská 10
  04013   Košice
Druh
Oznam
Oznam

Spisová značka: 30K/8/2022

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci

navrhovateľa (žalobcu) Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500

proti odporcovi (žalovanému) Seller Production, s. r. o., so sídlom: Hlinkova 20, 040 01 Košice, IČO: 45 348 219

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 20.06.2022 o 10:00 hod. na

Okresnom súde Košice I, pracovisko Tichá 21, miestnosť č. dv. 18/B, 3. posch.,

j e z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.

JUDr. Pavel Varga

sudca

Okresný súd Košice I, dňa 06.06.2022

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/8/2022
 • ICS 7122202819
 • Vydal JUDr. Pavel Varga
 • Vydal FN sudca