Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3661394

PIKADA s.r.o.

 • Konanie č. 3661394
 • Vydaný 07.07.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 133 z roku 2023 13.7.2023
 • Úpadca PIKADA s.r.o.
  IČO: 46009663
  ul. 29. augusta 1524/24
  97401   Banská Bystrica
Správcovia
 • Pavel Vrška, JUDr.
  IČO: 17894727
  Opava 61
  99125   p. Čebovce
Druh
Oznam
Oznam

U P O V E D O M E N I E

o zrušení termínu pojednávania

Spisová značka: 6K/7/2023

Okresný súd Banská Bystrica

vo veci

navrhovateľa: BUDAMAR LOGISTICS, a.s., so sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava, IČO: 35 736 046, zastúpeného HKV Law Firm s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 611 301

proti

dlžníkovi: PIKADA s.r.o. v likvidácii, so sídlom ul. 29 augusta 1524/24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 009 663

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

Vám oznamuje, že termín pojednávania určený na deň 26. júla 2023 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica - prístavba, v miestnosti č. dv. 158

je zrušený z dôvod, že dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 6K/7/2023
 • ICS 6123275557
 • Vydal JUDr. Daniel Ivanko, PhD.
 • Vydal FN sudca