Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3677107

1. SPS services s.r.o.

 • Konanie č. 3677107
 • Vydaný 24.07.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 144 z roku 2023 28.7.2023
 • Úpadca 1. SPS services s.r.o.
  IČO: 44262884
  SNP 1301
  96501   Žiar nad Hronom
Správcovia
 • Ondrej Zachar, JUDr.
  IČO: 42069599
  Šoltésovej 2
  97400   Banská Bystrica 1
Druh
Oznam
Oznam

U P O V E D O M E N I E

o zrušení termínu pojednávania

Spisová značka: 6K 10/2023

Okresný súd Banská Bystrica

vo veci

navrhovateľa: Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13,

974 04 Banská Bystrica

proti

dlžníkovi: 1. SPS services s.r.o., so sídlom SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:

44 262 884

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 04. augusta 2023 o 10.15 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie

je z r u š e n é z dôvodu, že dlžník sa v zákonom určenej lehote na osvedčenie svojej platobnej schopnosti nevyjadril, t. j. platobnú schopnosť neosvedčil. (§ 19 ods. 1 písm. a) bod 3. a písm. c) ZKR)

Banská Bystrica 24. 07. 2023

Mgr. Zuzana A n t a l o v á, v. r.

sudca

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 6K/10/2023
 • ICS 6123309069
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudca