Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1469859

Vorlon Technology s.r.o.

 • Konanie č. 1469859
 • Vydaný 13.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 220 z roku 2023 20.11.2023
 • Úpadca Vorlon Technology s.r.o.
  IČO: 44823215
  Svätovavrinecká 13920/10
  83101   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Druh
Oznam
Oznam

Mestský súd Bratislava III v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vorlon Technology s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava- mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 823 215, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Vorlon Technology s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava- mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 823 215. Súd uznesením č.k. 24K/15/2023 - 234 zo dňa 09.10.2023 zastavil konkurzné konanie na majetok dlžníka: Vorlon Technology s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava- mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 823 215, z dôvodu nedostatku majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.11.2023.

 • Súd Mestský súd Bratislava III
 • Spisová značka 24K/15/2023
 • ICS 1323203264
 • Vydal Mgr. Silvia Sabev
 • Vydal FN vyšší súdny úradník