Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3259904

MA-KU invest, s.r.o.

 • Konanie č. 3259904
 • Vydaný 13.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 220 z roku 2023 20.11.2023
 • Úpadca MA-KU invest, s.r.o.
  IČO: 45336288
  Adlerova 1
  04022   Košice
Druh
Oznam
Oznam

O Z N A M

Mestský súd Košice vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: MA-KU invest, s.r.o., so sídlom: Adlerova 1, 040 22 Košice, sp. zn. 31K/1/2022, zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu pre nedostatok majetku.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.11.2023.

 • Súd Mestský súd Košice
 • Spisová značka 31K/1/2022
 • ICS 7122210294
 • Vydal Mgr. Ján Ružinský
 • Vydal FN vyšší súdny úradník