Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/15/2010

FACIO stav spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca FACIO stav spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31432654
  Suchovská cesta 12
  91701  Trnava
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 164 z roku 2011 dňa 24.8.2011
 • Spisová značka - súd 25K/15/2010
 • Spisová značka - správca 25K/15/2010 S1328
Text

Správca úpadcu, obchodnej spoločnosti FACIO stav spol. s r.o. v konkurze, IČO: 31 432 654, Suchovská cesta 12, 917 01 Trnava, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 30.9.2011 o 10.00 hod. v sídle obchodnej spoločnosti VIZETY s.r.o. na adrese Belopotockého 2, 811 05 Bratislava s týmto programom:

1. otvorenie,

2. voľba jedného zástupcu veriteľov,

3. záver.

Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti; právnické osoby predložia výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.