Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2009

STAPROS, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca STAPROS, s.r.o. v konkurze
  IČO: 31421474
  Partizánska 72
  921 01  Piešťany
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 220 z roku 2011 dňa 16.11.2011
 • Spisová značka - súd 31K/20/2009
 • Spisová značka - správca 31K/20/2009 S1328
Text

Peňažná pohľadávka:

právo úpadcu na náhradu škody v sume 230,- EUR, ktorú mu spôsobila obchodná spoločnosť HADLYM, s.r.o., IČO: 36 230 774, so sídlom Krajinská cesta 32, 921 01 Piešťany, ktorá bez vedomia a proti vôli úpadcu použila osobné motorové vozidlo v jeho vlastníctve značky DAEWOO NEXIA, typu TF 19V, typ motora A15MF, rok výroby 1996, evidenčné č. PN 007AE, ktorým bola spôsobená pri takomto použití dopravná nehoda, za ktorú táto spoločnosť zodpovedá; výška škody sa rovná súpisovej hodnote dotknutej súpisovej zložky majetku; súpisová hodnota majetku 230,- EUR