Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2009

STAPROS, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca STAPROS, s.r.o. v konkurze
  IČO: 31421474
  Partizánska 72
  921 01  Piešťany
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 220 z roku 2011 dňa 16.11.2011
 • Spisová značka - súd 31K/20/2009
 • Spisová značka - správca 31K/20/2009 S1328
Text

Typ súpisovej zložky majetku: stavba

Druh stavby: iná stavba bez súpisného čísla (plechový sklad)

Obec: Piešťany

Štát: Slovenská republika

Ulica: Hlboká ulica

Názov katastrálneho územia: Piešťany

Parcelné číslo: 10155

Súpisová hodnota majetku: 1 000,- EUR