Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2009

STAPROS, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca STAPROS, s.r.o. v konkurze
  IČO: 31421474
  Partizánska 72
  921 01  Piešťany
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 221 z roku 2011 dňa 18.11.2011
 • Spisová značka - súd 31K/20/2009
 • Spisová značka - správca 31K/20/2009 S1328
Text

Zmena súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený dňa 13.7.2010 v Obchodnom vestníku č. 133B/2010

K zmene súpisu všeobecnej podstaty došlo tak, že

1. dlžníci ESPA LINE, spol. s r.o., IČO: 34 148 752, Hotel Máj, Hlboká č. 49, 921 01 Piešťany, ASET, s.r.o., IČO: 31418686, Piešťanská 1210/55, 915 01 Nové Mesto nad Váhom a Motýľ Slovakia, s.r.o., IČO: 36251445, Komenského 29, 921 01 Piešťany, svoje dlhy riadne splnili správcovi po vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu, a

2. peňažné pohľadávky úpadcu zapísané do súpisu všeobecnej podstaty voči Michal Vatrt MIDAGAS, IČO: 35240334 a Andrea Crhoňová, 45, 919 01 Zvončín preukázateľne zanikli splnením ešte pred vyhlásením konkurzu na majetok úpadcu.