Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/13/2009

FEED 2007 s.r.o. v konkurze

 • Úpadca FEED 2007 s.r.o. v konkurze
  IČO: 36744468
  Športová 1260/51
  929 01  Dunajská Streda
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 231 z roku 2011 dňa 2.12.2011
 • Spisová značka - súd 31K/13/2009
 • Spisová značka - správca 31K/13/2009 S1328
Text

Zmena súpisovej hodnoty súpisovej zložky majetku úpadcu zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty pod č. 2 z doterajších 1 326,53 EUR na 0,- EUR. Ide o peňažnú pohľadávku úpadcu zapísanú pôvodne voči spoločnosti BÁTAGRO Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Betéti Társaság, so sídlom 7140 Bátaszék, Kossuth u. 2, Maďarská republika, identifikačné číslo pre daň pridelené v štáte registrácie je HU26466905. Dotknutá súpisová zložka majetku úpadcu bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 209B/2009 vydanom dňa 29.10.2009 (K007973).

Dôvod zmeny súpisovej hodnoty dotknutej súpisovej zložky majetku úpadcu: peňažná pohľadávka preukázateľne zanikla splnením ešte pred vyhlásením konkurzu.

 

Zmena súpisovej hodnoty súpisovej zložky majetku úpadcu zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty pod č. 3 z doterajších 1 161,20 EUR na 0,- EUR. Ide o peňažnú pohľadávku úpadcu zapísanú pôvodne voči spoločnosti BÁTAGRO Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Betéti Társaság, so sídlom 7140 Bátaszék, Kossuth u. 2, Maďarská republika, identifikačné číslo pre daň pridelené v štáte registrácie je HU26466905. Dotknutá súpisová zložka majetku úpadcu bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 209B/2009 vydanom dňa 29.10.2009 (K007973).

Dôvod zmeny súpisovej hodnoty dotknutej súpisovej zložky majetku úpadcu: peňažná pohľadávka preukázateľne zanikla splnením ešte pred vyhlásením konkurzu.

 

Zmena súpisovej hodnoty súpisovej zložky majetku úpadcu zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty pod č. 5 z doterajších 4 212,30 EUR na 0,- EUR. Ide o peňažnú pohľadávku úpadcu zapísanú pôvodne voči spoločnosti MAGIC S.p.A., Via Nazionale Cisa, 1-43058 Bogolese do Sorbolo (Parma), Talianska republika, identifikačné číslo pre daň pridelené v štáte registrácie je IT02333970347. Dotknutá súpisová zložka majetku bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 209B/2009 vydanom dňa 29.10.2009 (K007973).

Dôvod zmeny súpisovej hodnoty dotknutej súpisovej zložky majetku úpadcu: peňažná pohľadávka preukázateľne zanikla započítaním ešte pred vyhlásením konkurzu.

 

Zmena súpisovej hodnoty súpisovej zložky majetku úpadcu zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty pod č. 6 z doterajších 4 539,10 EUR na 0,- EUR. Ide o peňažnú pohľadávku úpadcu zapísanú pôvodne voči spoločnosti MAGIC S.p.A., Via Nazionale Cisa, 1-43058 Bogolese do Sorbolo (Parma), Talianska republika, identifikačné číslo pre daň pridelené v štáte registrácie je IT02333970347. Dotknutá súpisová zložka majetku bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 209B/2009 vydanom dňa 29.10.2009 (K007973).

Dôvod zmeny súpisovej hodnoty dotknutej súpisovej zložky majetku úpadcu: peňažná pohľadávka preukázateľne zanikla započítaním ešte pred vyhlásením konkurzu.

 

Zmena súpisovej hodnoty súpisovej zložky majetku úpadcu zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty pod č. 7 z doterajších 400,- EUR na 0,- EUR. Ide o peňažnú pohľadávku úpadcu zapísanú pôvodne voči spoločnosti MAGIC S.p.A., Via Nazionale Cisa, 1-43058 Bogolese do Sorbolo (Parma), Talianska republika, identifikačné číslo pre daň pridelené v štáte registrácie je IT02333970347. Dotknutá súpisová zložka majetku bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 209B/2009 vydanom dňa 29.10.2009 (K007973).

Dôvod zmeny súpisovej hodnoty dotknutej súpisovej zložky majetku úpadcu: peňažná pohľadávka zanikla započítaním, ktoré bolo urobené po vyhlásení konkurzu podľa ustanovení § 54 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozhodnom znení.

 

Zmena súpisovej hodnoty súpisovej zložky majetku úpadcu zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty pod č. 8 z doterajších 22 604,- EUR na 0,- EUR. Ide o peňažnú pohľadávku úpadcu zapísanú pôvodne voči spoločnosti MAGIC S.p.A., Via Nazionale Cisa, 1-43058 Bogolese do Sorbolo (Parma), Talianska republika, identifikačné číslo pre daň pridelené v štáte registrácie je IT02333970347. Dotknutá súpisová zložka majetku bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 209B/2009 vydanom dňa 29.10.2009 (K007973).

Dôvod zmeny súpisovej hodnoty dotknutej súpisovej zložky majetku úpadcu: peňažná pohľadávka zanikla započítaním, ktoré bolo urobené po vyhlásení konkurzu podľa ustanovení § 54 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozhodnom znení.

 

Zmena súpisovej hodnoty súpisovej zložky majetku úpadcu zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty pod č. 9 z doterajších 7 140,- EUR na 0,- EUR. Ide o peňažnú pohľadávku úpadcu zapísanú pôvodne voči spoločnosti MAGIC S.p.A., Via Nazionale Cisa, 1-43058 Bogolese do Sorbolo (Parma), Talianska republika, identifikačné číslo pre daň pridelené v štáte registrácie je IT02333970347. Dotknutá súpisová zložka majetku bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 209B/2009 vydanom dňa 29.10.2009 (K007973).

Dôvod zmeny súpisovej hodnoty dotknutej súpisovej zložky majetku úpadcu: peňažná pohľadávka zanikla započítaním, ktoré bolo urobené po vyhlásení konkurzu podľa ustanovení § 54 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozhodnom znení.