Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2009

STAPROS, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca STAPROS, s.r.o. v konkurze
  IČO: 31421474
  Partizánska 72
  921 01  Piešťany
 • Druh Výmaz poznámky o spornom zápise
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 18 z roku 2012 dňa 26.1.2012
 • Spisová značka - súd 31K/20/2009
 • Spisová značka - správca 31K/20/2009 S1328
Text

Opis dotknutej súpisovej zložky majetku:druh pozemku: zastavané plochy a nádvoriavýmera (m²): 410obec: Pieštanyštát: Slovenská republikakatastrálne územie: Pieštanyčíslo listu vlastníctva: 6386parcelné číslo: 5898spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1popis stavby: kancelárske priestoryobec: Piešťanyulica: Štefánikovaorientačné číslo: 13štát: Slovenská republikakatastrálne územie: Piešťanyčíslo listu vlastníctva: 6386parcelné číslo: 5898súpisné číslo: 1167spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise zo súpisu: § 78 ods. 1 posledná veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v relevantnom znení;Deň výmazu poznámky o spornom zápise zo súpisu: 23.1.2012.