Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2009

STAPROS, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca STAPROS, s.r.o. v konkurze
  IČO: 31421474
  Partizánska 72
  921 01  Piešťany
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 25 z roku 2012 dňa 6.2.2012
 • Spisová značka - súd 31K/20/2009
 • Spisová značka - správca 31K/20/2009 S1328
Text

Zmena súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený dňa 16.11.2011 v OV 220/2011 pod položkou K012787Právo úpadcu na náhradu škody v sume 230,- EUR, ktorú mu spôsobila obchodná spoločnosť HADLYM, s.r.o., IČO: 36 230 774, so sídlom Krajinská cesta 32, 921 01 Piešťany bolo uspokojené.