Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2009

STAPROS, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca STAPROS, s.r.o. v konkurze
  IČO: 31421474
  Partizánska 72
  921 01  Piešťany
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 215 z roku 2012 dňa 7.11.2012
 • Spisová značka - súd 31K/20/2009
 • Spisová značka - správca 31K/20/2009 S1328
Text

Peňažné pohľadávky:

 

Celková suma v eur: 730,27

Právny dôvod vzniku: nezistený (neznámy)

Dlžník: SUKMONT, a.s., IČO: 36 443 352, Vihorlatská 1429, 069 01 Snina

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Celková suma v eur: 1 892,05

Právny dôvod vzniku: nezistený (neznámy)

Dlžník: KOVOŠROT Bratislava, štátny podnik, IČO: 00 011 347, Jarabinková 4, 821 09 Bratislava

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Celková suma v eur: 2 363,83

Právny dôvod vzniku: nezistený (neznámy)

Dlžník: Agria, spol. s r.o., IČO: 31 592 309, Rúbanisko III/41 984 03 Lučenec

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Celková suma v eur: 85 818,20

Právny dôvod vzniku: nezistený (neznámy)

Dlžník: GROUP STAV, s.r.o., IČO: 36 241 881, U Nádražia 2, 920 01 Hlohovec

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Celková suma v eur: 4 328,35

Právny dôvod vzniku: nezistený (neznámy)

Dlžník: Dušanovi Rodičovi - RODA –VODA, IČO: 34216391, Hurbanova 2467/8, 921 01 Piešťany

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Celková suma v eur: 1 239,15

Právny dôvod vzniku: nezistený (neznámy)

Dlžník: VODOSTAV - SV, a.s., IČO: 35 787 261, Drieňová 7, 826 55 Bratislava

Súpisová hodnota v eur: 1,00