Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/18/2013

FORIMEX s.r.o. v konkurze

 • Úpadca FORIMEX s.r.o. v konkurze
  IČO: 36277720
  Matúškovská cesta 884
  921 01  Galanta
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 169 z roku 2013 dňa 3.9.2013
 • Spisová značka - súd 25K/18/2013
 • Spisová značka - správca 25K/18/2013 S1328
Text

Zapísanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Veriteľ: ASTER PLUS spol. s r.o., IČO: 36 236 713, 100, 925 41 Dolný Chotár

Prihlásená suma v eur: 108 511,06

 

Veriteľ: ASTER PLUS spol. s r.o., IČO: 36 236 713, 100, 925 41 Dolný Chotár

Prihlásená suma v eur: 64 937,84

 

Veriteľ: ASTER PLUS spol. s r.o., IČO: 36 236 713, 100, 925 41 Dolný Chotár

Prihlásená suma v eur: 19 387,28

 

Veriteľ: ASTER PLUS spol. s r.o., IČO: 36 236 713, 100, 925 41 Dolný Chotár

Prihlásená suma v eur: 30 000,00