Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/18/2013

FORIMEX s.r.o. v konkurze

 • Úpadca FORIMEX s.r.o. v konkurze
  IČO: 36277720
  Matúškovská cesta 884
  924 01  Galanta
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 41 z roku 2014 dňa 28.2.2014
 • Spisová značka - súd 25K/18/2013
 • Spisová značka - správca 25K/18/2013 S1328
Text

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 462,91

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: AGRO OR, s.r.o., IČO: 36 568 732, Hospodársky dvor Gyňov 193, 044 14 Gyňov

Súpisová hodnota v eur: 462,91

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 7 738,57

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: František Oravec - samostatne hospodáriaci roľník, IČO: 31269117, Hospodársky dvor 193, 044 14 Gyňov

Súpisová hodnota v eur: 7 738,57

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 642,46

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: TRIMENT s.r.o., IČO: 36 261 483, Hlavná 3/A, 929 01 Dunajská Streda

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 592,13

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: TRIMENT s.r.o., IČO: 36 261 483, Hlavná 3/A, 929 01 Dunajská Streda

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 694,81

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: TRIMENT s.r.o., IČO: 36 261 483, Hlavná 3/A, 929 01 Dunajská Streda

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 96,39

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: TRIMENT s.r.o., IČO: 36 261 483, Hlavná 3/A, 929 01 Dunajská Streda

Súpisová hodnota v eur: 96,39

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 43 976,45

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 39 438,98

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 15 900,78

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 34 214,88

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 8 553,72

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 4 906,27

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 13 651,68

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 20 167,93

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 20 101,67

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 786,11

Právny dôvod vzniku: úroky z omeškania

Dlžník: LUDWIG, s.r.o., IČO: 269 16 380, Bratislavská 50, 602 00 Brno, Česká republika

Súpisová hodnota v eur: 55,03

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 231,10

Právny dôvod vzniku: úroky z omeškania

Dlžník: LUDWIG, s.r.o., IČO: 269 16 380, Bratislavská 50, 602 00 Brno, Česká republika

Súpisová hodnota v eur: 16,17

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 25 720,16

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: LUDWIG, s.r.o., IČO: 269 16 380, Bratislavská 50, 602 00 Brno, Česká republika

Súpisová hodnota v eur: 1 800,41

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 16 689,60

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 1 168,27

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 32 040,00

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 2 242,80

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 21 119,52

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 1 478,36

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 28 571,52

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 2 000,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 14 401,68

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 1 008,11

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 17 819,10

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 1 247,33

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 26 984,88

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 1 888,94

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 17 892,00

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 1 252,44

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 11 473,03

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 11 473,03

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 6 153,84

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 6 863,50

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2 040,54

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 4 392,06

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 1 099,08

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 716,76

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2 128,98

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2 960,96

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2 951,22

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 3 600,00

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: SPOLAGRO, s.r.o. v reštrukturalizácii, IČO: 34 152 253, 272, 913 23 Dubodiel

Súpisová hodnota v eur: 1 080,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2 736,00

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: SPOLAGRO, s.r.o. v reštrukturalizácii, IČO: 34 152 253, 272, 913 23 Dubodiel

Súpisová hodnota v eur: 821,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 1 287,30

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: SPOLAGRO, s.r.o. v reštrukturalizácii, IČO: 34 152 253, 272, 913 23 Dubodiel

Súpisová hodnota v eur: 387,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2 347,92

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: SLOV - MART, s.r.o., IČO: 342, 919 55 Kátlovce

Súpisová hodnota v eur: 2 347,92

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 295 324,22

Právny dôvod vzniku: pôžička

Dlžník: Ľubomír Fortuník, Železničiarska 1424/30, 924 01 Galanta

Súpisová hodnota v eur: 29 532,42

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 59 275,40

Právny dôvod vzniku: nevyúčtované peniaze vybraté z pokladne úpadcu

Dlžník: Ľubomír Fortuník, Železničiarska 1424/30, 924 01 Galanta

Súpisová hodnota v eur: 5 927,54