Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/18/2013

FORIMEX s.r.o. v konkurze

 • Úpadca FORIMEX s.r.o. v konkurze
  IČO: 36277720
  Matúškovská cesta 884
  924 01  Galanta
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 174 z roku 2015 dňa 10.9.2015
 • Spisová značka - súd 25K/18/2013
 • Spisová značka - správca 25K/18/2013 S1328
Text

Zapísanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.

Veriteľ: Speed-Line Transport s.r.o., IČO: 45 593 841, Nám. Bélu Bartóka 3297/27, 3297/27 Veľký Meder

Prihlásená suma v eur: 486 385,14