Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/40/2013

ML Team, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca ML Team, s.r.o. v konkurze
  IČO: 36253227
  Záhradnícka 130/23
  929 01  Dunajská Streda
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 176 z roku 2015 dňa 14.9.2015
 • Spisová značka - súd 25K/40/2013
 • Spisová značka - správca 25K/40/2013 S1328
Text

Popis: súbor hnuteľných veci – propagačné konštrukcie v počte 43 ks určené na vystavenie symbolov, písmen alebo správ, vrátane materiálu tvoriacieho ich plochu, ako aj všetky oporné a prídavné časti týchto konštrukcií

približný rok výroby: 2002

stav opotrebovanosti: nespôsobilé na používanie

Hodnota majetku v eur: 25 000,00