Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/15/2015

A-P Stav, s. r. o.

 • Úpadca A-P Stav, s. r. o.
  IČO: 36239801
  Bratislavská 1741
  931 01  Šamorín
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 90 z roku 2021 dňa 12.5.2021
 • Spisová značka - súd 25K/15/2015
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 25K/15/2015 S1436
Text

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu A-P Stav, s. r. o., so sídlom Bratislavská 1741, 931 01 Šamorín, IČO: 36 239 801, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 12331/T, vylúčil v súlade s § 81 ods. 1 ZKR, na základe predchádzajúceho súhlasu súdu vykonávajúceho pôsobnosť veriteľského výboru ako príslušného orgánu, nasledujúci majetok zo súpisu všeobecnej podstaty:

 • Škoda Pick Up, biela, použitá, EČ DS458CO, VIN TMBEHH67315331443, N1, rok prvej evidencie v SR 2000, 1/1, súpisová hodnota 300 €;
 • LUBLIN, červený, použitý, EČ DS953AH, VIN SUL358417W0005288, N1, rok prvej evidencie v SR 1998, 1/1, súpisová hodnota 300 €.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca