Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 26K/7/2020

ALKON KOŠICE a.s.

 • Úpadca ALKON KOŠICE a.s.
  IČO: 36576433
  Slovenská 16 / 0
  04001  Košice
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 225 z roku 2022 dňa 24.11.2022
 • Spisová značka - súd 26K/7/2020
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 26K/7/2020 S1689
Text

 

Súpisová zložka majetku: Hnuteľné veci

č. súpis.

zložky

Popis

Približný rok výroby

Stav opotrebovanosti

Deň  zapísania majetku do podstaty

Dôvod zapísania majetku do súpisu

Súpisová hodnota

204.

Fotovoltaické panely

Zn. QCELL QC-C04 235W

Rozmer : 1626 x 1024 x 50 mm

Počet : 252ks panelov

2011

Primeraný veku

21.11.2022

§ 67 ods.1 a) ZKR

5.040,- EUR

Doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., 

komplementár Areko Group, k.s., správca