Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/31/2019

RenderFarm j.s.a.

 • Úpadca RenderFarm j.s.a.
  IČO: 50720872
  Popradská 82 / 0
  04011  Košice - mestská časť Západ
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 225 z roku 2022 dňa 24.11.2022
 • Spisová značka - súd 31K/31/2019
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 31K/31/2019 S1942
Text

Peňažná pohľadávka z neúčinných právnych úkonov

a) identifikácia dlžníka: Shashin s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice - mestská časť Juh,
IČO: 45 601 721

b) celková suma pohľadávky: 747 147,60 EUR

c) právny dôvod vzniku: právne úkony dlžníka, ktorými došlo k prevodom finančných
prostriedkov z účtu úpadcu na účet dlžníka

d) dôvod zápisu: právoplatný rozsudok Okresného súdu Košice I, č.k.: 26Cbi/13/2021 zo dňa 03.06.2022, ktorým súd určil, že právne úkony dlžníka sú voči konkurzným veriteľom úpadcu právne neúčinné.

LM recovery k.s., zastúpený: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD. – komplementár