Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/31/2010

METALCAST, spol. s.r.o.

 • Úpadca METALCAST, spol. s.r.o.
  IČO: 36613550
  Horný Bar 331
  930 33  Horný Bar
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 37 z roku 2012 dňa 22.2.2012
 • Spisová značka - súd 25K/31/2010
 • Spisová značka - správca 25K/31/2010 S1359
Text

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku:

Hnuteľné veci:

Popis

ks

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota v €

Podstata

Telefónna ústredňa

1

1/1

457,90 €

všeobecná

Čerpadlo

1

1/1

630,00 €

všeobecná