Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001  Žilina
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 4 z roku 2013 dňa 7.1.2013
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S 1273
Text

 Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty ku dňu 02.01.2013

 Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 7

Popis súpisovej zložky majetku: nákladný príves zn. PV-01, ev.č. ZA367YF

Rok výroby: 2006

Stav opotrebovanosti: stav nákladného prívesu zodpovedá jeho veku

Súpisová hodnota majetku: 300,00 EUR