Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/9/2013

O.St.S. a. s.

 • Úpadca O.St.S. a. s.
  IČO: 45940436
  Záhradnícka 51
  821 08  Bratislava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 103 z roku 2013 dňa 30.5.2013
 • Spisová značka - súd 2R/9/2013
 • Spisová značka - správca 2R/9/2012 S1131
Text

Peňažná pohľadávka č. 13Mena: EURODlžník: Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, Bratislava, IČO: 36321699, Právny dôvod vzniku (stručne): nadmerný odpočet Dane z pridanej hodnoty Súpisová hodnota majetku (aj mena):        573,18 EUR

Peňažná pohľadávka č. 14Mena: EURODlžník: Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, Bratislava, IČO: 36321699, Právny dôvod vzniku (stručne): nadmerný odpočet Dane z pridanej hodnoty (dodatočné daňové priznanie)Súpisová hodnota majetku (aj mena):        561 195,-- EUR