Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/9/2013

O.St.S. a. s.

 • Úpadca O.St.S. a. s.
  IČO: 45940436
  Záhradnícka 51
  821 08  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 109 z roku 2013 dňa 7.6.2013
 • Spisová značka - súd 2R/9/2013
 • Spisová značka - správca 2R/9/2012 S1131
Text

 

JE-WISH Kft.

 Dembinszky utca 34. 1. em.1.

 Budapešť, Maďarsko

 

OZNÁMENIE

                                                                                 o popretí prihlásenej pohľadávky evidovanej v zozname pohľadávok pod č. 61 správcom podľa § 32 ods. (6) zákona č. 7/2005 Zb. o konkurze a reštrukturalizácii  v znení neskorších predpisov

Dňa 29.05.2013 správca Prvý správcovský dom, k. s, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava účinne poprel prihlásenú pohľadávku vo výške 188.140,90,- EUR,  evidovanú v zozname pohľadávok pod číslom 61 popieraného veriteľa JE-WISH Kft. 

 

Ako správca, v súlade s § 32 ods.6 ZKR Vám  t ý m t o

 

o z n a m u j e m

 

že došlo k účinnému popretiu Vašej prihlásenej pohľadávky vo výške 188.140,90,- EUR v súlade s § 32 ZKR.

KELAY ENTERPRISES LLC.

 Carey Avenue 2012, Wyoming 820 01, Cheyenne, Spojené štáty americké

 

OZNÁMENIE

                                                                                 o popretí poradia a samotných prihlásených pohľadávok evidovaných v zozname pohľadávok pod č. 64 a 65 správcom podľa § 32 ods. (6) zákona č. 7/2005 Zb. o konkurze a reštrukturalizácii  v znení neskorších predpisov

Dňa 29.05.2013 správca Prvý správcovský dom, k. s, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava účinne poprel poradie a samotné pohľadávky v celkovej výške 1.698.692,51,- EUR,  evidovaných v zozname pohľadávok pod číslom 64 a 65, popieraného veriteľa KELAY ENTERPRISES LLC. 

 

Ako správca, v súlade s § 32 ods.6 ZKR Vám  t ý m t o

 

o z n a m u j e m

 

že došlo k účinnému popretiu poradia a samotných Vaších prihlásených pohľadávok v celkovej výške 1.698.692,51,- EUR v súlade s § 32 ZKR.

 

Kreiner Épitesz Iroda Kft.

Csernyus u. 66, Budapešť, Maďarsko

 

OZNÁMENIE

                                                                                 o popretí prihlásených pohľadávok evidovaných v zozname pohľadávok pod č. 67, 68 a 69 správcom podľa § 32 ods. (6) zákona č. 7/2005 Zb. o konkurze a reštrukturalizácii  v znení neskorších predpisov

Dňa 29.05.2013 správca Prvý správcovský dom, k. s, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava účinne poprel prihlásené pohľadávky vo výške 6.220,- EUR,  evidované v zozname pohľadávok pod číslom 67, 68 a 69 popieraného veriteľa Kreiner Épitesz Iroda Kft.. 

 

Ako správca, v súlade s § 32 ods.6 ZKR Vám  t ý m t o

 

o z n a m u j e m

 

že došlo k účinnému popretiu Vaších prihlásených pohľadávok vo výške 6.220,- EUR v súlade s § 32 ZKR.

 

 

MELIDIAN ENTERPRISES LLC.

15th Street, NW, Suite 401, Washington DC, USA

 

OZNÁMENIE

                                                                                 o popretí prihlásenej pohľadávky evidovanej v zozname pohľadávok pod č. 71 správcom podľa § 32 ods. (6) zákona č. 7/2005 Zb. o konkurze a reštrukturalizácii  v znení neskorších predpisov

 

 

Dňa 29.05.2013 správca Prvý správcovský dom, k. s, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava účinne poprel prihlásenú pohľadávku vo výške 499.800,- EUR,  evidovanú v zozname pohľadávok pod číslom 19 popieraného veriteľa MELIDIAN ENTERPRISES LLC.

 

Ako správca, v súlade s § 32 ods.6 ZKR Vám  t ý m t o

 

o z n a m u j e m

 

že došlo k účinnému popretiu Vašej prihlásenej pohľadávky vo výške 499.800,- EUR v súlade s § 32 ZKR.

V Bratislave, dňa 31. 05. 2013

 

 

S pozdravom

 

                                                                                             

           Prvý správcovský dom, k.s.

v zášť. JUDr. Ján Havlát - komplementár