Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/31/2013

ForHaus s.r.o.

 • Úpadca ForHaus s.r.o.
  IČO: 45506248
  I. Lihoveckého 1855/4
  960 01  Zvolen
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 161 z roku 2013 dňa 21.8.2013
 • Spisová značka - súd 2K/31/2013
 • Spisová značka - správca 2K/31/2013/S1565
Text

Jednotlivé súpisové zložky majetku:

 

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí

 

Deň zápisu majetku do súpisu

Dôvod zapísania majetku do súpisu

Popis

Rok výroby

Výrobné číslo/ Evidenčné číslo

Spoluvl. podiel Úpadcu

Súpisová hodnota v €

15.7.2013

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Osobné vozidlo OPEL ZAFIRA 1.8 16V

642U3-AC//, AC kombi

1999

VIN: W0L0TGF75Y2101775/

EČ: ZV 823 BJ

1/1

1.200,00

15.7.2013

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Nákladné vozidlo CITROEN JUMPER 2.2 HDI

ZBRMNB/AX

2005

VIN: VF7ZBRMNB 17733247/

 EČ: ZV 197 CE

1/1

3.500,00

16.8.2013

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Registračná pokladňa ELCOM 500 T Handy

 

Sériové číslo: XCL00439P

1/1

100,00 

 

Peňažná pohľadávka

 

Deň zápisu majetku do súpisu

Dôvod zapísania majetku do súpisu

Dlžník

Právny dôvod vzniku

Celková suma

Mena

Súpisová hodnota v €

15.7.2013

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

HRIVIS dealing, s.r.o., IČO: 31 375 006,  Cesta na Senec  2A, 821 04 Bratislava

OF 10110011 (splatnosť pohľadávky: 08.07.2011)

8.567,75 €

EUR

8.567,75

15.7.2013

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Ing. Karol Letko

OF 10120003 (splatnosť pohľadávky: 13.04.2012)

4,88 €

EUR

4,88

15.7.2013

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Peter Štuller

OF 21201226 (splatnosť pohľadávky: 14.11.2012)

5.409,60€

EUR

5.409,60

 

 

Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu

 

Deň zápisu majetku do súpisu

Dôvod zapísania majetku do súpisu

Banka

Číslo účtu

Mena

Zostatok

Súpisová hodnota v €

1.8.2013

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Tatra banka, akciová spoločnosť

2924835752/1100

EUR

82,58

1.742,28

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 19.08.2013

 

Mgr. Tomáš Zahradník, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca