Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/72/2012

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  821 09  Bratislava-Ružinov
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 163 z roku 2013 dňa 23.8.2013
 • Spisová značka - súd 3K/72/2012
 • Spisová značka - správca 3K/72/2012 S310
Text

Číslo súpisovej zložky: 1

Druh súpisovej zložky:  iná majetková hodnota

Opis súpisovej zložky: peňažná hotovosť v pokladni úpadcu vo výške 8.000,- EUR

Súpisová hodnota:  8.000,- EUR

Deň zapísania: 20.08.2013

Dôvod zapísania: výlučné vlastníctvo úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu, podľa úpadcom predloženého zoznamu majetku

Tretia osoba:

Sporný zápis: