Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s.

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s.
  IČO: 36297526
  Motešice bez uvedenia čísla
  913 26  Motešice
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 164 z roku 2013 dňa 26.8.2013
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Zmena – oprava spoluvlastníckeho podielu úpadcu

Súpis všeobecnej podstaty

Starý zápis uverejnený v OV č. 167B/2009 dňa 28.08.2009:

Pozemok / Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 109; obec: Horňany; štát: SR; názov katastrálneho územia: Horňany; číslo LV: 510; parcelné číslo: 312/3; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1. 085,44 EUR

Pozemok / Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 453; obec: Horňany; štát: SR; názov katastrálneho územia: Horňany; číslo LV: 510; parcelné číslo: 314/4; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 4. 511,- EUR

Byt/nebytový priestor / Popis bytu/nebytového priestoru: byt č. 6 s podielom 64/411 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu; obec: Horňany; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru: 6; číslo poschodia: prízemie; názov katastrálneho územia: Horňany; číslo LV: 510; súpisné číslo: 60; parcelné číslo: 312/3, 314/4; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 20. 000,- EUR

Zmena:

Pozemok / Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 109; obec: Horňany; štát: SR; názov katastrálneho územia: Horňany; číslo LV: 510; parcelné číslo: 312/3; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 64/441; súpisová hodnota majetku : 1.085,44 EUR

Pozemok / Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 453; obec: Horňany; štát: SR; názov katastrálneho územia: Horňany; číslo LV: 510; parcelné číslo: 314/4; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 64/441; súpisová hodnota majetku : 4.511,- EUR

Byt/nebytový priestor / Popis bytu/nebytového priestoru: byt č. 6 s podielom 64/441 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu; obec: Horňany; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru: 6; číslo poschodia: prízemie; názov katastrálneho územia: Horňany; číslo LV: 510; súpisné číslo: 60; parcelné číslo: 312/3, 314/4; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 20.000,- EUR

Starý zápis uverejnený v OV č. 41B/2010 dňa 02.03.2010:

Stavba / Popis stavby: rodinný dom; obec: Motešice; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Horné Motešice; číslo LV: 734; súpisné číslo: 271; parcelné číslo: 1795/3; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/14; súpisová hodnota majetku: 75 000,- EUR; Sporný zápis: Tretia osoba:Walter Aaron Thomas, nar. 12. 11. 1980, 28. Októbra 1177/41, Trenčín a Soňa Walter, nar. 20. 11. 1979, Dolný Šianec 1014/3, Deň a dôvod sporného zápisu: 24. 2. 2010; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii)

Zmena:

Stavba / Popis stavby: dom; obec: Motešice; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Horné Motešice; číslo LV: 734; súpisné číslo: 271; parcelné číslo: 1795/3; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 75 000,- EUR; Sporný zápis: Tretia osoba: Walter Aaron Thomas, nar. 12.11.1980, 28.októbra 1177/41, Trenčín a Soňa Walter, nar. 20.11.1979, Dolný Šianec 1014/3, Deň a dôvod sporného zápisu: 24.02.2010; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii)