Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/9/2014

Rozmin s.r.o.

 • Úpadca Rozmin s.r.o.
  IČO: 36174033
  Karadžičova 8/A
  82108  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 108 z roku 2014 dňa 9.6.2014
 • Spisová značka - súd 6K/9/2014
 • Spisová značka - správca 6K/9/2014 S1358
Text

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: Rozmin, s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO 36 174 033, oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu 6K/9/2014 S1358 v kancelárii správcu: Prievozská 4B, Apollo Business Center II, blok C, 821 09 Bratislava, a to každý pracovný deň v čase od 09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy elektronickej pošty asistent1@akmisik.sk

JUDr. Michal Mišík, správca