Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/1/2014

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  821 05  Bratislava
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 117 z roku 2014 dňa 20.6.2014
 • Spisová značka - súd 3K/1/2014
 • Spisová značka - správca 3K/1/2014 S404
Text
Číslo súpisovej zložky majetku Typ súpisovej zložky majetku Označenie dlžníka Právny dôvod vzniku Súpisová hodnota v EUR Spoluvlastnícky podiel 1 Peňažná pohľadávka Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 313 20 155 Pohľadávka z účtu v banke, č. účtu v tvare IBAN: SK 15 0200 0000 0028 0674 3953 14.695,77 €  1/1 2 Peňažná pohľadávka A.R.O.TRANS S.R.L. Trasporti frigoriferi, Via Medicine 820/A, 410 57 San Vito di Spilamberto, Italy Neuhradenie faktúry č. 12130151 1.050,00 €  1/1 3 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120140 10.792,31 €  1/1 4 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120141 24 902,80 €  1/1 5 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120142 17 932,20 €  1/1 6 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120177 3 603,60 €  1/1 7 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120178 5 939,70 €  1/1 8 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120179 14 280,50 €  1/1 9 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120180 14 124,50 €  1/1 10 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120181 7 727,00 €  1/1 11 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120182 11 676,60 €  1/1 12 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120183 12 275,90 €  1/1 13 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120184 15 297,10 €  1/1 14 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120185 8 408,40 €  1/1 15 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120186 9 647,00 €  1/1 16 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120187 19 383,00 €  1/1 17 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120188 14 788,00 €  1/1 18 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120189 15 793,00 €  1/1 19 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120156 17 158,00 €  1/1 20 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120242 12 000,00 €  1/1 21 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120243 9 800,00 €  1/1 22 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120244 11 600,00 €  1/1 23 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120245 14 000,00 €  1/1 24 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120246 10 400,00 €  1/1 25 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120247 13 200,00 €  1/1 26 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120248 15 000,00 €  1/1 27 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120249 11 500,00 €  1/1 28 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120250 12 000,00 €  1/1 29 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120251 11 700,00 €  1/1 30 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120252 13 000,00 €  1/1 31 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120253 12 500,00 €  1/1 32 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120254 14 000,00 €  1/1 33 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12120255 10 800,00 €  1/1 34 Peňažná pohľadávka A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy Neuhradenie faktúry č. 12130168 -82 041,55 €  1/1 35 Peňažná pohľadávka ALL SERVICE LTD, Str. Aleksandar Stamboliyski 14, 2850 Petrich, Bulharsko Neuhradenie faktúry č. 12130243 1 385,00 €  1/1 36 Peňažná pohľadávka ALL SERVICE LTD, Str. Aleksandar Stamboliyski 14, 2850 Petrich, Bulharsko Neuhradenie faktúry č. 12130255 2 050,00 €  1/1 37 Peňažná pohľadávka BOURG MATERIAUX, 414, Avenue de la Plage, 69 400 Villefranche, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130079 84,72 €  1/1 38 Peňažná pohľadávka CARMAT S.A.S. Dynapole de Ludres & Fleville, 472 rue la Voisier, 54 710 Ludres, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130012 743,69 €  1/1 39 Peňažná pohľadávka COMASUD AGENCE 345 MARBRILUX 51/53 Boulevard du Capitaine, Geze BP 149, 13307 MARSEILLE CEDEX, Taliansko Neuhradenie faktúry č. 12130255 191,92 €  1/1 40 Peňažná pohľadávka DORAS POUSSON NEVERS, 12 Quai de la Jonction, 58000 Nevers, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130226 455,01 €  1/1 41 Peňažná pohľadávka DUC CARRELAGES ET BAINS, 129 avenue Carnot, 77140 Saint Pierre les Nemours, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130052 390,00 €  1/1 42 Peňažná pohľadávka DUC CARRELAGES ET BAINS, 129 avenue Carnot, 77140 Saint Pierre les Nemours, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130104 335,40 €  1/1 43 Peňažná pohľadávka EKRO b.v., Laan van Malkenschoten 100, 7333 NP Apeldoom, NL Neuhradenie faktúry č. 12130172 658,06 €  1/1 44 Peňažná pohľadávka ELEKQUADRO SRL, via Panaria est. n. 68, 41031 Camposanto Sul Panaro, Taliansko Neuhradenie faktúry č. 12130149 1 559,21 €  1/1 45 Peňažná pohľadávka ELEKQUADRO SRL, via Panaria est. n. 68, 41031 Camposanto Sul Panaro, Taliansko Neuhradenie faktúry č. 12130198 982,48 €  1/1 46 Peňažná pohľadávka ETS Juillet S.A.S., route de Passin, 01260 Champagne en Valromey, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130232 2 450,00 €  1/1 47 Peňažná pohľadávka EURECA Sociéte Européenne de Carrelage, Zac du Moulion Capignerd 26 Ter rue de Vergers, 78580 Les Alluets le Roi, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130145 360,00 €  1/1 48 Peňažná pohľadávka F.C.P. Transporti s.r.l., via Emilia Romagna 54/1, 41049 Sassuolo Mo, Taliansko Neuhradenie faktúry č. 12130233 2 650,00 €  1/1 49 Peňažná pohľadávka FILGRES CARRELAGES PERONNAS grope plattard, 41 rue Ampere Angle av de Lyon, 01960 Peronnas, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130015 23,01 €  1/1 50 Peňažná pohľadávka FILGRES CARRELAGES PERONNAS grope plattard, 41 rue Ampere Angle av de Lyon, 01960 Peronnas, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130080 18,40 €  1/1 51 Peňažná pohľadávka FILGRES CARRELAGES PERONNAS grope plattard, 41 rue Ampere Angle av de Lyon, 01960 Peronnas, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130091 15,48 €  1/1 52 Peňažná pohľadávka FANELLO SARL, Za de Coupeauville, 76133 Epouville, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130101 2 960,80 €  1/1 53 Peňažná pohľadávka FORNACIARI SRL, via A.Secchi n. 13, 42011 Bagnolo in Piano re, Taliansko Neuhradenie faktúry č. 12130163 300,00 €  1/1 54 Peňažná pohľadávka FREDDI DOLCIARIA SPA, via Mazzini n. 64, 46043 Castiglione Delle Stiverie MN, Taliansko Neuhradenie faktúry č. 12130165 430,00 €  1/1 55 Peňažná pohľadávka GALOG, Quartier le Baou RN 113, 13127 Vitrolles, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130044 3,65 €  1/1 56 Peňažná pohľadávka GRANITI FIANDRE SPA, via Radici Nord 112, 42014 Castellarano Re, Taliansko Neuhradenie faktúry č. 12130155 430,69 €  1/1 57 Peňažná pohľadávka KILBURG SAS, le Pole Provencale Alle, Hispano suiza BP186, 26200 Montelimar, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130077 1 019,16 €  1/1 58 Peňažná pohľadávka KILBURG SAS, le Pole Provencale Alle, Hispano suiza BP186, 26200 Montelimar, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130224 221,65 €  1/1 59 Peňažná pohľadávka LACTO PRODUCTION, zi la Brohiniere, 35360 Montauban de Bretagne, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130195 10,00 €  1/1 60 Peňažná pohľadávka LT AQUA PLUS, 2 rue Gutemberg, 16440 Roullet Estephie, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130228 2 364,00 €  1/1 61 Peňažná pohľadávka LUBI CARRELAGE, Aillant Est, 42 720 Pouilly Sous Charlieu, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130083 237,11 €  1/1 62 Peňažná pohľadávka LUBI CARRELAGE, Aillant Est, 42 720 Pouilly Sous Charlieu, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130098 849,10 €  1/1 63 Peňažná pohľadávka MED FRIGO S.A., Diodorou 148, 26500 Patras Hellas, Grécko Neuhradenie faktúry č. 12130256 29 676,00 €  1/1 64 Peňažná pohľadávka QUEST CARRELAGE, 20 bis Avenue des Aulnes B.P. 30, 78250 Meulan, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130146 1 068,00 €  1/1 65 Peňažná pohľadávka PLATTARD CARRELAGE AGENCE DE LYON, 414, avenue de la Plage, 69654 Villefrancche Sur Saone, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130088 553,34 €  1/1 66 Peňažná pohľadávka PRESTIGE MOSAICO´S, 6 rue Michel de Gaillard, 91160 Longjumeau, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130106 333,60 €  1/1 67 Peňažná pohľadávka ROSSET MATERIAUS SA BMRA, 916 avenue de Geneva, 74190 Le Fayet, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130048 1 467,04 €  1/1 68 Peňažná pohľadávka ROSSET MATERIAUS SA BMRA, 916 avenue de Geneva, 74190 Le Fayet, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130081 507,30 €  1/1 69 Peňažná pohľadávka S.A. BMCE SERVICE, 15 rue Bernard Palissy CS 10003, 458 08 Saint Jean de Braye, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130095 810,06 €  1/1 70 Peňažná pohľadávka S.I.B.A. S.A., 21 rue de la Bresse - V 276, 94575 Rungis Cedex, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130213 1.875,00 €  1/1 71 Peňažná pohľadávka S.I.B.A. S.A., 21 rue de la Bresse - V 276, 94575 Rungis Cedex, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130214 1.875,00 €  1/1 72 Peňažná pohľadávka S.I.B.A. S.A., 21 rue de la Bresse - V 276, 94575 Rungis Cedex, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130215 1.875,00 €  1/1 73 Peňažná pohľadávka S.I.B.A. S.A., 21 rue de la Bresse - V 276, 94575 Rungis Cedex, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130216 1.875,00 €  1/1 74 Peňažná pohľadávka S.I.B.A. S.A., 21 rue de la Bresse - V 276, 94575 Rungis Cedex, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130217 1.875,00 €  1/1 75 Peňažná pohľadávka SAGEM SRL, via Parma 6, 43029 Traversetolo, Taliansko Neuhradenie faktúry č. 12130201 1.160,00 €  1/1 76 Peňažná pohľadávka SAGEM SRL, via Parma 6, 43029 Traversetolo, Taliansko Neuhradenie faktúry č. 12130229 5.250,00 €  1/1 77 Peňažná pohľadávka SALUMERIA DI MONTE SAN SAVINO SRL, viale S.Maria Delle Vertiche 2/X, 52048 Monte San Savino AR, Taliansko Neuhradenie faktúry č. 12130160 320,00 €  1/1 78 Peňažná pohľadávka SALUMERIA DI MONTE SAN SAVINO SRL, viale S.Maria Delle Vertiche 2/X, 52048 Monte San Savino AR, Taliansko Neuhradenie faktúry č. 12130202 240,00 €  1/1 79 Peňažná pohľadávka SALUMERIA DI MONTE SAN SAVINO SRL, viale S.Maria Delle Vertiche 2/X, 52048 Monte San Savino AR, Taliansko Neuhradenie faktúry č. 12130230 120,00 €  1/1 80 Peňažná pohľadávka SARL CARREAU DECO, 2 rue de le Butte CeltiQue, 28300 Leves, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130105 1.174,05 €  1/1 81 Peňažná pohľadávka SLO SERVICES, s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO 46 584 382 Neuhradenie faktúry č. 12130257 1.295,00 €  1/1 82 Peňažná pohľadávka SLO SERVICES, s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO 46 584 382 Neuhradenie faktúry č. 12130259 200,00 €  1/1 83 Peňažná pohľadávka SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERLARC ATLANTIQUE, rue de la Jeannaie BP 60328, 22403 Lamballe Cedex, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130114 1.970,00 €  1/1 84 Peňažná pohľadávka SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERLARC ATLANTIQUE, rue de la Jeannaie BP 60328, 22403 Lamballe Cedex, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130205 2.200,00 €  1/1 85 Peňažná pohľadávka SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERLARC ATLANTIQUE, rue de la Jeannaie BP 60328, 22403 Lamballe Cedex, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130236 1.268,80 €  1/1 86 Peňažná pohľadávka SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERLARC ATLANTIQUE, rue de la Jeannaie BP 60328, 22403 Lamballe Cedex, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130240 220,00 €  1/1 87 Peňažná pohľadávka SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERLARC ATLANTIQUE, rue de la Jeannaie BP 60328, 22403 Lamballe Cedex, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130241 200,00 €  1/1 88 Peňažná pohľadávka SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERLARC ATLANTIQUE, rue de la Jeannaie BP 60328, 22403 Lamballe Cedex, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130253 90,00 €  1/1 89 Peňažná pohľadávka SUNSHINE SERVICES, 8 avenue mol Foch, 34800 Clermont L´Herault, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130070 1 682,20 €  1/1 90 Peňažná pohľadávka TRANSPORT BEA L´EPINE, 39160 Balanod, Francúzsko Neuhradenie faktúry č. 12130234 265,00 €  1/1 91 Peňažná pohľadávka VION EMSTEK gmbh, Wilhelm-Bunsen-strasse 15, 49683 Emstek, Nemecko Neuhradenie faktúry č. 12130244 560,00 €  1/1 92 Peňažná pohľadávka VION HELMOND b.v., Graanduk 5, 05704 RB Helmond, NL Neuhradenie faktúry č. 12120151 1 750,00 €  1/1 93 Peňažné prostriedky v pokladni úpadcu   Peňazné prostriedky v pokladni úpadcu - hotovosť 20,22 €  1/1 94 Stravné lístky - ceniny   Stravné lístky úpadcu v  hodnote 105,09 € 105,09 €  1/1