Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/4/2014

DOMPLUS s. r. o.

 • Úpadca DOMPLUS s. r. o.
  IČO: 36841498
  Zlatobanská 11617/12
  08005  Prešov-Solivar
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 150 z roku 2014 dňa 6.8.2014
 • Spisová značka - súd 1R/4/2014
 • Spisová značka - správca 1R/4/2014 S1423
Text

Správca dlžníka DOMPLUS s. r. o., so sídlom: Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov-Solivar, Slovenská republika, IČO: 36 841 498 oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do reštrukturalizačného spisu správcu v kancelárii JUDr. Lenka Jamnická, Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, Slovenská republika, a to v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese lenka.gregova@gmail.com alebo telefonicky na telefónnom čísle +421  910 809 850. 

JUDr. Lenka Jamnická