Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze
  IČO: 00009199
  Trnava Trnava
  91701  Trnava
 • Druh Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 154 z roku 2014 dňa 12.8.2014
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S 1138
Text

V súlade s ustanovením § 98 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. § 50 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správca predkladá návrh na 16. čiastkový rozvrh pre nezabezpečených veriteľov podľa nasledovného prehľadu:

 

Por.č.

 Položka

EURO

A

Výťažok zo speňaženia celkom

55.000,-

B

 

Pohľadávky proti všeobecnej podstate celkom

290,11

C

 

Suma určená veriteľom k 16.-temu čiastkovému rozvrhu

 46.389,12

 

Správca poučuje nezabezpečených veriteľov, že môžu do rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu a v určenej lehote 10 dní od zverejnenia môžu požiadať veriteľský výbor, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky. 

 

Mgr. Ing. Pavol Korytár

 

-----------------------------------------

 

V súlade s ustanovením § 98 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. § 50 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správca predkladá návrh na 17. čiastkový rozvrh pre nezabezpečených veriteľov podľa nasledovného prehľadu:

 

Por.č.

 Položka

EURO

A

Výťažok zo speňaženia celkom

16.550,-

B

 

Pohľadávky proti všeobecnej podstate celkom

599,80

C

 

Suma určená veriteľom k 17.-temu čiastkovému rozvrhu

 13.417,76

 

Správca poučuje nezabezpečených veriteľov, že môžu do rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu a v určenej lehote 10 dní od zverejnenia môžu požiadať veriteľský výbor, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky. 

 

Mgr. Ing. Pavol Korytár

-----------------------------------------

V súlade s ustanovením § 98 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. § 50 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správca predkladá návrh na 18. čiastkový rozvrh pre nezabezpečených veriteľov podľa nasledovného prehľadu:

 

Por.č.

 Položka

EURO

A

Výťažok zo speňaženia celkom

26.000,-

B

 

Pohľadávky proti všeobecnej podstate celkom

678,47

C

 

Suma určená veriteľom k 18.-temu čiastkovému rozvrhu

 21.327,15

 

 

Správca poučuje nezabezpečených veriteľov, že môžu do rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu a v určenej lehote 10 dní od zverejnenia môžu požiadať veriteľský výbor, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky. 

 

Mgr. Ing. Pavol Korytár

-----------------------------------------

V súlade s ustanovením § 98 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. § 50 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správca predkladá návrh na 19. čiastkový rozvrh pre nezabezpečených veriteľov podľa nasledovného prehľadu:

 

Por.č.

 Položka

EURO

A

Výťažok zo speňaženia celkom

22.000,-

B

 

Pohľadávky proti všeobecnej podstate celkom

164,11

C

 

Suma určená veriteľom k 19.-temu čiastkovému rozvrhu

 18.385,27

 

Správca poučuje nezabezpečených veriteľov, že môžu do rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu a v určenej lehote 10 dní od zverejnenia môžu požiadať veriteľský výbor, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky. 

 

Mgr. Ing. Pavol Korytár

-----------------------------------------

V súlade s ustanovením § 98 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. § 50 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správca predkladá návrh na 20. čiastkový rozvrh pre nezabezpečených veriteľov podľa nasledovného prehľadu:

 

Por.č.

 Položka

EURO

A

Výťažok zo speňaženia celkom

251.000

B

 

Pohľadávky proti všeobecnej podstate celkom

11.558,32

C

 

Suma určená veriteľom k 20.-temu čiastkovému rozvrhu

 202.855,14

 

Správca poučuje nezabezpečených veriteľov, že môžu do rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu a v určenej lehote 10 dní od zverejnenia môžu požiadať veriteľský výbor, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky. 

 

Mgr. Ing. Pavol Korytár

-----------------------------------------

V súlade s ustanovením § 98 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. § 50 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správca predkladá návrh na 21. čiastkový rozvrh pre nezabezpečených veriteľov podľa nasledovného prehľadu:

 

Por.č.

 Položka

EURO

A

Výťažok zo speňaženia celkom

33.000,-

B

 

Pohľadávky proti všeobecnej podstate celkom

1.979,51

C

 

Suma určená veriteľom k 21.-temu čiastkovému rozvrhu

 25.828,28

 

Správca poučuje nezabezpečených veriteľov, že môžu do rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu a v určenej lehote 10 dní od zverejnenia môžu požiadať veriteľský výbor, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky. 

 

Mgr. Ing. Pavol Korytár

-----------------------------------------

V súlade s ustanovením § 98 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. § 50 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správca predkladá návrh na 22. čiastkový rozvrh pre nezabezpečených veriteľov podľa nasledovného prehľadu:

 

Por.č.

 Položka

EURO

A

Výťažok zo speňaženia celkom

33.700,-

B

 

Pohľadávky proti všeobecnej podstate celkom

1.861,59

C

 

Suma určená veriteľom k 22.-temu čiastkovému rozvrhu

 26.827,41

 

Správca poučuje nezabezpečených veriteľov, že môžu do rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu a v určenej lehote 10 dní od zverejnenia môžu požiadať veriteľský výbor, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky. 

 

Mgr. Ing. Pavol Korytár

----------------------------------------

V súlade s ustanovením § 98 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. § 50 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správca predkladá návrh na 23. čiastkový rozvrh pre nezabezpečených veriteľov podľa nasledovného prehľadu:

 

Por.č.

 Položka

EURO

A

Výťažok zo speňaženia celkom

41.000

B

 

Pohľadávky proti všeobecnej podstate celkom

2.192,-

C

 

Suma určená veriteľom k 23.-temu čiastkovému rozvrhu

 32.461,46

 

Správca poučuje nezabezpečených veriteľov, že môžu do rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu a v určenej lehote 10 dní od zverejnenia môžu požiadať veriteľský výbor, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky. 

 

Mgr. Ing. Pavol Korytár

-----------------------------------------

V súlade s ustanovením § 98 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. § 50 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správca predkladá návrh na 24. čiastkový rozvrh pre nezabezpečených veriteľov podľa nasledovného prehľadu:

 

Por.č.

 Položka

EURO

A

Výťažok zo speňaženia celkom

2.306.696

B

 

Pohľadávky proti všeobecnej podstate celkom

3.319,-

C

 

Vyporiadanie tiarch (záložné práva)

1.190.000,-

D

Suma určená veriteľom k 24.-temu čiastkovému rozvrhu

947.297,89

 

 

 

Správca poučuje nezabezpečených veriteľov, že môžu do rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu a v určenej lehote 10 dní od zverejnenia môžu požiadať veriteľský výbor, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky. 

 

Mgr. Ing. Pavol Korytár