Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/1/2014

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  82105  Bratislava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 16 z roku 2015 dňa 26.1.2015
 • Spisová značka - súd 3K/1/2014
 • Spisová značka - správca 3K/1/2014 S404
Text
Číslo súpisovej zložky majetku Typ súpisovej zložky majetku Označenie dlžníka Právny dôvod vzniku Súpisová hodnota v EUR Spoluvlastnícky podiel 98 Peňažná pohľadávka AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO VIA RIO SPARTO 35 65129 PESCARA vrátenie dane za 3Q roku 2013 z Talianska 6 268,90 €  1/1 99 Peňažná pohľadávka FINANZAMT DVR 0009687               GRAZ - STADT vrátenie dane za rok 2013 z Rakúska 1 041,96 €

 1/1

 

JUDr. Dušan Repák, správca