Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/43/2014

TRIO PACK PLASTIC s.r.o.

 • Úpadca TRIO PACK PLASTIC s.r.o.
  IČO: 43884393
  Haburská 49/A
  821 01  Bratislava
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 28 z roku 2015 dňa 11.2.2015
 • Spisová značka - súd 6K/43/2014
 • Spisová značka - správca 6K/43/2014 S1503
Text
Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisovej položky majetku Dlžník Právny dôvod vzniku pohľadávky Podielové spoluvlastníctvo Súpisová hodnota majetku 1 Peňažná pohľadávka Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I Vrátená nespotrebovná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu 1/1 902,32 EUR