Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/1/2014

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  821 05  Bratislava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 31 z roku 2015 dňa 16.2.2015
 • Spisová značka - súd 3K/1/2014
 • Spisová značka - správca 3K/1/2014 S404
Text

100

Peňažná pohľadávka

A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS

vrátenie dane zo Španielska

447,72 €

 1/1

101

Peňažná pohľadávka

AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO VIA RIO SPARTO 35 65129 PESCARA

vrátenie dane za 4Q roku 2013 z Talianska

1 537,77 €

 1/1

 

JUDr. Dušan Repák, správca