Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/1/2014

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  821 05  Bratislava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 149 z roku 2015 dňa 5.8.2015
 • Spisová značka - súd 3K/1/2014
 • Spisová značka - správca 3K/1/2014 S 404
Text
102 Peňažná pohľadávka COMMS:000003.00-VAT REFUND PAYMENT FOR SK2023130956201311 vrátenie dane z Grécka 652,25 €  1/1

JUDr. Dušan Repák, správca