Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s.

 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 24 z roku 2016 dňa 5.2.2016
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1335
Text

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu Railway Casted Components a.s., Štefánikova 887/53, 058 01  Poprad, IČO: 46607901, sp.zn.: 1K/14/2015

 1. Pohľadávka z účtu – Bankový účet č. 2928873692/1100 vedený v Tatra banke, a.s., zostatok 6.534,- eur. Súpisová hodnota 6.534,- eur.
 2. Pohľadávka z účtu – Bankový účet č. 2929911371/1100 vedený v Tatra banke, a.s., zostatok 1.260,- eur. Súpisová hodnota 1.260,- eur.
 3. Iná majetková hodnota – daňový preplatok DPH za obdobie 9/2015, Slovenská republika – Daňový úrad Poprad. Súpisová hodnota 3.382,96 eur.
 4. Iná majetková hodnota - daňový preplatok DPH za obdobie 10/2015, Slovenská republika – Daňový úrad Poprad. Súpisová hodnota 3.468,30 eur.

 

V Bardejove dňa 01.02.2016