Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s.

 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 66 z roku 2016 dňa 7.4.2016
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1335
Text

Oznam o oprave údajov: Dňa 31.03.2016 bol v obchodnom vestníku 61/2016 pod značkou K006977 zverejnený súpis oddelenej podstaty. Keďže v časti - Čislo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok boli nesprávne uvedené čísla  75,76, správca týmto opravuje číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok na 74,75.