Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/2/2011

TATRA NOVA spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca TATRA NOVA spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 36314579
  Sabinovská 12
  821 02   Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 156 z roku 2016 dňa 12.8.2016
 • Spisová značka - súd 2R/2/2011
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 2R/2/2011 S1382
Text

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca v konkurze na majetok úpadcu TATRA NOVA spol. s r.o.

sídlo: Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, IČO: 36 314 579, týmto oznamujem, že po základnej prihlasovacej lehote bola doručená nasledovná prihláška pohľadávky:

Veriteľ: D.A.S. Rechtsschutz AG, konajúci prostredníctvom organizačnej zložky D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Prievozská 4C, Bratislava, prihlásená suma 188,73 EUR.

V Bratislave, dňa 01.08.2016

JUDr. Juraj Gajdošík