Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s.

 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 163 z roku 2016 dňa 23.8.2016
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1335
Text

Oznam o oprave písacej chyby:

V konkurznej veci úpadcu Railway Casted Components a.s., Štefánikova 887/53, 058 01  Poprad, IČO: 46607901 je zvolaná  schôdza veriteľov na deň 07.09.2016 o 10.00 hod.

Oznámenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 160/2016 zo dňa 18.08.2016 pod značkou K019141.

Správca opravuje písaciu chybu v hlavičke v časti Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jozef Jaroščák ml., kde správne má byť uvedené JUDr. Jozef Jaroščák st..

 

V Bardejove dňa 18.08.2016

JUDr. Jozef Jaroščák st., správca