Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii

 • Úpadca Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  06612  Humenné
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 189 z roku 2016 dňa 3.10.2016
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S1436
Text

Oznámenie správcu zahraničnému veriteľovi o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako reštrukturalizačný správca v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Nexis Fibers a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, týmto na základe žiadosti zahraničného veriteľa Rotatechnology s.r.o. potvrdzuje zapísanie jeho pohľadávky prihlásenej samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1 do zoznamu pohľadávok Dlžníka doručenou v zákonnej lehote na prihlasovanie pohľadávok:

Označenie veriteľa:   

Rotatechnology s.r.o., so sídlom Nádražní 852, 667 01 Židlochovice, Česká republika,  IČO: 02 440 300

Označenie pohľadávky:        

Pohľadávka č. 1 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1 v celkovej výške 7.405,60 EUR.

Spisová značka súdu:             1R/3/2016, Okresný súd Prešov

Spisová značka správcu:        1R/3/2016 S1436

Dátum doručenia:                    23.09.2016

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca