Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/9/2014

Rozmin s.r.o.

 • Úpadca Rozmin s.r.o.
  IČO: 36174033
  Karadžičova 8/A
  81108  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 65 z roku 2017 dňa 3.4.2017
 • Spisová značka - súd 6K/9/2014
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 6K/9/2014 S1358
Text

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu Rozmin s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 811 08 Bratislava, IČO: 36 174 033, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.

JUDr. Michal Mišík, správca