Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/9/2017

MM KREDIT, s.r.o. „v likvidácii“

 • Úpadca MM KREDIT, s.r.o. „v likvidácii“
  IČO: 46842128
  Rozkvet 2043/84 / 0
  01701  Považská Bystrica
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 131 z roku 2018 dňa 10.7.2018
 • Spisová značka - súd 38K/9/2017
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/9/2017 S1372
Text
Poradové číslo:   1 Typ súpisnej zložky majetku:  Hnuteľná vec:  Flipchart (tabuľa) s odkladacou lištou na popisovače Stav opotrebovanosti: používaná Súpisová hodnota: 50,00 Mena: Eur Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1 Dôvod zápisu: hnuteľná vec vo vlastníctve úpadcu Deň zápisu: 2.7.2018

 

Poradové číslo:   4 Typ súpisnej zložky majetku:  Finančná hotovosť v pokladni Súpisová hodnota: 61,00 Mena: Eur Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1 Dôvod zápisu: finančná hotovosť vo vlastníctve úpadcu Deň zápisu: 2.7.2018

 

Poradové číslo:   2 Typ súpisnej zložky majetku:  Hnuteľná vec:  Skrinka kancelárska Stav opotrebovanosti: používaná Súpisová hodnota: 30,00 Mena: Eur Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1 Dôvod zápisu: hnuteľná vec vo vlastníctve úpadcu Deň zápisu: 2.7.2018

 

Poradové číslo:   3 Typ súpisnej zložky majetku:  Hnuteľná vec:  Kancelársky stolík so zásuvkami Stav opotrebovanosti: používaný Súpisová hodnota: 70,00 Mena: Eur Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1 Dôvod zápisu: hnuteľná vec vo vlastníctve úpadcu Deň zápisu: 2.7.2018