Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 40K/61/2016

OBUV Partizánske, a.s.

 • Úpadca OBUV Partizánske, a.s.
  IČO: 36320595
  Nádražná 891 / 0
  95801  Partizánske
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 201 z roku 2018 dňa 17.10.2018
 • Spisová značka - súd 40K/61/2016
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 40K/61/2016 S1792
Text

Dlžníci: 

Adam Dziacky - predseda predstavenstva  Veľké Bierovce 163  Trenčianske Stankovce 913 11 

Michal Umlášek - podpredseda predstavenstva  Za Humny 1845/7  Šlapanice 664 51  Česká republika 

Radek Umlášek - člen predstavenstva  Hřbitovní 1627/20  Šlapanice 664 51  Česká republika 

 suma: 12 500,00 Eur

právny titul: zmluvná pokuta za nepodanie návrhu na konkurz v zákonnej lehote podľa § 11 ods. 2 ZKR